40 w - Translate

Đây là đợt Giảm giá giữa năm — thời điểm để TIẾT KIỆM LỚN cho phòng khách sạn. 💵 Đặt phòng từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 6 và nhận phòng trước ngày 11 tháng 9 năm 2022 để được giảm giá lớn tại các khách sạn hàng đầu. 🤩
Bấm vào đây để xem ưu đãi: https://www.agoda.com/?cid=1891453
*Áp dụng các điều khoản và điều kiện đặc biệt. Giảm giá đặc biệt này không áp dụng cho mọi ưu đãi, khách sạn, vùng lãnh thổ, hay người dùng.

image